Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Közérdekű adatok / I.. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I.. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOKI. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
   

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Megnevezés: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30.

Telefon: +36 (94) 556-038

Fax: +36 (94) 556-039

Szervezet vezetõje: Dr. Varga Krisztina - jegyzõ

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap: http://www.gyanogeregye.hu/

Gyanógeregye Község Önkormányzata

  Megnevezés: Gyanógeregye Község Önkormányzata
Cím: 9774 Gyanógeregye, Petőfi u. 54.
Telefon: +36 (94) 556-038, 556-039
Fax: +36 (94) 556-038, 556-039
Szervezet vezetője: Sejber Tiborné - polgármester
E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Honlap: http://www.gyanogeregye.hu
   
Ügyfélszolgálat
   
   
   
   
   
   
  Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége
(Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében)
  Postacím: 9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor utca 19.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000
E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
   
Ügyfélszolgálat  Ügyfélfogadási Rendje
 

Hétfő

08.00 - 12.00 és 12.30-15.30óráig

Kedd

08.00 – 12.00;

Szerda

Nincs ügyfélfogadás ezen a napon

Csütörtök

12:30 – 15.30;

Péntek

Nincs ügyfélfogadás ezen a napon

 
 
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 
Hivatal felépítése
  Tisztségviselõk
  Polgármester Sejber Tiborné
  Alpolgármester Katona József
  Jegyzõ Dr. Varga Krisztina
  Jegyzõ helyettesítésével
megbízott köztisztviselõ
Udvardi Zsófia
   
A Hivatalban szervezeti egységek nem kerültek kialakításra.
   
Kapcsolódó dokumentumok:
  Gyanógeregye SZMSZ
  Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
  Szervezeti ábra
   
   
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
   
Hivatal felépítése
  Tisztségviselők  
  Polgármester Sejber Tiborné
  Alpolgármester Katona József
  Jegyző Dr. Varga Krisztina
  Jegyző helyettesítésével
megbízott köztisztviselő
Udvardi Zsófia
   
 Képviselõ-testület tagjai
 

Sejber Tiborné

polgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Katona József

alpolgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Károlyné Gergely Cecília

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Kovács Béla Zoltánné

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Vincze Árpád önkormányzati képviselõ Pártállás:független  

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

   
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és  telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
   
Ügyfélszolgálat
 
 
   
   
   
   
   
  Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége
(Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében)
  Postacím: 9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor utca 19.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000
E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
   
 

Hétfő

08.00 - 12.00, és 12.30-15.30óráig
Kedd 08.00 – 12.00;            
Szerda Nincs ügyfélfogadás ezen a napon            
Csütörtök 12:30 – 15.30;            
Péntek Nincs ügyfélfogadás ezen a napon            
   
   
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége.
   
  Képviselõ-testület létszáma 2019. február 1. napjától 5 fõ,
   
 
Sejber Tiborné

polgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Katona József

alpolgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Károlyné Gergely Cecília

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Kovács Béla Zoltánné

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Vincze Árpád önkormányzati képviselõ Pártállás:független  

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

   
   
 6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy  alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és  1. pontban meghatározott adatai
   
 

Önkormányzati irányítású szervek

 

 • Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása
 • Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.
  Telefon: +36 (94) 556-038, 556-039
 • Vezető: Dénes Ferenc társulási elnök
 • E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
  Honlap: www.sorkifalud.hu

A Társulás irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló közfeladatot ellátó szervként működik a Sorkifaludi Bokréta Óvoda.

Óvodánk a Sorkifaludi Bokréta Óvoda – a Sorkifalud, Kossuth u. 75. szám alatt található. A közúti közlekedéstől távol, árnyas fák övezte udvarral, otthonos csoportszobával, tornaszobával várjuk a minket választó szülők gyermekeit. Célunk: a boldog, derűs gyermekkor biztosításával önállóságra, kreativitásra, a problémák megoldására képes gyermekek nevelése.
A gondosan előkészített környezetben a gyermekek egyéni fejlődését a helyi óvodai programunkban biztosítjuk.

 • Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 75.
  Telefon: +36 (94) 556-034
 • Vezető: Tóth Zoltánné helyettes óvodavezető
 • E-mail: bokretasorkifalud@gmail.com
  Honlap: www.sorkifalud.hu
   
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével  mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetõsége postai címe, telefon- és   telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
   
  Nem releváns
   
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye,  elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),  alapító okirata, kezelõ szervének tagjai
   
  Nem releváns
   
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye,  a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító  határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége,  mûködési engedélye
   
 
 • Sorkifaludi Bokréta Óvoda

Óvodánk a Sorkifaludi Bokréta Óvoda – a Sorkifalud, Kossuth u. 75. szám alatt található. A közúti közlekedéstől távol, árnyas fák övezte udvarral, otthonos csoportszobával, tornaszobával várjuk a minket választó szülők gyermekeit. Célunk: a boldog, derűs gyermekkor biztosításával önállóságra, kreativitásra, a problémák megoldására képes gyermekek nevelése.
A gondosan előkészített környezetben a gyermekek egyéni fejlődését a helyi óvodai programunkban biztosítjuk.

 • Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 75.
  Telefon: +36 (94) 556-034
 • Vezető: Tóth Zoltánné helyettes óvodavezető
 • E-mail: bokretasorkifalud@gmail.com
  Honlap: www.sorkifalud.hu

         Kapcsolódó dokumentumok:

         SZMSZ

         Házirend

         Pedagógiai Program

         Különös közzétételi lista 

   
   
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve  és címe, valamint a fõszerkesztõ neve
   
  Nem releváns
   
11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései  tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot  ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
   
  A jegyzõi hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv
   
 

Megnevezés

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Cím

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon

+36 (94) 517-117

Fax

+36 (94) 517-105

Titkárság

Ágh Ernőné főigazgató 94/517-106; Popovicsné dr. Tisza Edit igazgató 94/517-106

Szervezet vezetője

A Vas Vármegyei Kormányhivatalt Vámos Zoltán főispán vezeti.
A hivatalszervezetet Ágh Ernőné főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Popovicsné Dr. Tisza Edit igazgató.

E-mail

kormanyhivatal@vas.gov.hu

Honlap

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

 

   
   
 

A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

   
 

Megnevezés

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Cím

9774 Gyanógeregye, Petőfi u. 54.

Levelezési cím

9774 Gyanógeregye, Petőfi u. 54.

Telefon

+ 36 (94) 556-038, 556-039

E-mail

sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap

http://www.gyanogeregye.hu/


« Vissza az előző oldalra!

Gyanógeregye Község Önkormányzata - Magyar