Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Közérdekű adatok / II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 
Alaptevékenység és hatáskör
 
  Az önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét szabályozó főbb jogszabályok
 
  • Magyarország Alaptörvénye
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  • 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
  • Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete
   

Ügyrend, SZMSZ

  SZMSZ hivatal mellékleteivel
  SZMSZ önkormányzat mellékleteivel
   

3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

  Ügyrend, SZMSZ
  Kapcsolódó dokumentumok::
  SZMSZ hivatal mellékleteivel
  SZMSZ önkormányzat mellékleteivel
   
   
4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
   
   
Ügytípusok
   
Ügyintézés
 
  Hivatalok
   
 

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30.

Kirendeltségek: 9773 Sorokpolány, Petőfi S. u. 19,  9775 Sorkifalud, Kossuth u. 30.

Telefon: +36 (94) 556-040, +36 (94) 556-000, +36 (94) 556-039

Fax: +36 (94) 556-058

Szervezet vezetője: Dr. Varga Krisztina - jegyző

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap: http://www.sorkifalud.hu/

   
 

Gyanógeregye Község Önkormányzata

Cím: 9774 Gyanógeregye, Petőfi u. 54.

Telefon: +36 (94) 556-039

Fax: +36 (94) 556-039

Szervezet vezetője: Sejber Tiborné - polgármester

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap: http://www.gyanogeregye.hu/

   
 
 

NAV Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága - Szombathelyi Központi Ügyfélszolgálat

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 22.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 85

Telefon: +36 (94) 519-700

Fax: +36 (94) 518-854

Szervezet vezetője: dr. Fekete Attila - dandártábornok, igazgató

E-mail: vasavig@nav.gov.hu

Honlap:  https://www.nav.gov.hu

 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Sugár u. 9.

Levelezési cím: 9700 Szombathely Sugár u. 9.

Telefon: +36 (94) 506-303

Szervezet vezetője: dr. Király Ildikó Mónika – járási tisztifőorvos, osztályvezető

E-mail: nepegeszsegugy.szombathely@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/szombathelyi-jarasi-hivatal

   
 

Egyházmegyei Bíróság

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 41.

Telefon: +36 (94) 513-195

Szervezet vezetője: Molnár Szabolcs - bírósági helynök

E-mail: egyhazmegyeibirosag@martinus.hu

Honlap:  https://www.martinus.hu

   
 

Központi Statisztikai Hivatal Győri Főosztály Szombathelyi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 54. II.em.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf. 72.

Telefon: +36 (94) 314-430

Fax: +36 (94) 312-396

Szervezet vezetője: dr. Vukovich Gabriella - elnök

E-mail: info.szombathely@ksh.hu    

Honlap:  http://www.ksh.hu/

   
 

Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatósága

Cím: 9700 Szombathely, Hefele Menyhért u. 3-5.

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Hefele Menyhért u. 3-5.

Telefon: +36 (94) 520-500

Szervezet vezetője: Tarné Gagyi Viktória - megyei igazgató

E-mail: igazgato.szombathely@allamkincstar.gov.hu

Honlap: https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/irodak/Szombathely/

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 98.

Telefon: +36 (94) 313-272

Szervezet vezetője: Horváth Zsolt - osztályvezető

E-mail: meresugy@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Zanati út 3.

Telefon: +36 (94) 314-093; +36 (94) 513-830

Fax: +36 (94) 327-852

Szervezet vezetője: Dr. Szamosfalviné dr. Papp Katalin - főosztályvezető

E-mail: ebaf@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/elelmiszerlanc-biztonsagi-allategeeszsegugyi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Batthyány tér 2.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 24.

Telefon: +36 (94) 512-980

Szervezet vezetője: Tóth Gábor - főosztályvezető

E-mail: toth.gabor3@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/agrarugyi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 2.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 260.

Telefon: +36 (94) 506-760

Szervezet vezetője: Tiborcz Ibolya - osztályvezető

E-mail: foldmuvelesugy@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/agrarugyi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon: +36 (94) 515-701

Fax: +36 (94) 515-704

Szervezet vezetője: Dr. Balázsy Péter - vármegyei jegyző, hivatalvezető

E-mail: info@vasmegye.hu

Honlap: http://www.vasmegye.hu/

   
 

Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/c.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 179.

Telefon: +36 (94) 521-011

Fax: +36 (94) 314-499

Szervezet vezetője: dr. Pilisi Gábor - r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, főkapitány

E-mail: vasmrfk@vas.police.hu

Honlap: https://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/vas-varmegyei-rendor-fokapitanysag

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (műszaki vizsgálóállomás)

Cím: 9700 Szombathely, Sági út 4.

Telefon: +36 (94) 511-415

Szervezet vezetője: Pongrácz István - osztályvezető

E-mail: meff.jarmu@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

Cím: 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2

Levelezési cím: 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.

Telefon: +3630/751-7972

Szervezet vezetője: Molnár Zsuzsanna - osztályvezető

E-mail: novenytalaj@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/agrarugyi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 114.

Telefon: +36 (94) 500-710

Szervezet vezetője: dr. Krecskó Erika - főosztályvezető

E-mail: cstf@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Hargita u. 31.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 243.

Telefon: +36 (94) 513-720

Fax:     +36 (94) 513-735

Szervezet vezetője:    Kard Enikő - főosztályvezető-helyettes

E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/foglalkoztatasi-csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly-

   
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

Cím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23/B

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 85.

Telefon: +36 (94) 504-500

Fax: +36 (94) 310-481

Szervezet vezetője: dr. Fekete Attila - dandártábornok igazgató

E-mail: vasavig@nav.gov.hu

Honlap: https://nav.gov.hu/igazgatosagok/igazgatosagok/Vas_megye

   
 

Szombathelyi Rendőrkapitányság

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/b.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 179

Telefon: +36 (94) 521-169

Fax: +36 (94) 521-018

Szervezet vezetője: Dr. Gulyás Ferenc r.ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

E-mail: szombathelyrk@vas.police.hu

Honlap: https://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/vas-varmegyei-rendor-fokapitanysag/szombathelyi

   
 

Szombathelyi Járásbíróság

Cím: 9700 Szombathely, Szily János utca 7.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 16.

Telefon: +36 (94) 314-365

Fax: +36 (94) 200-027

Szervezet vezetője: Dr. Tóth András Imre - elnök

E-mail: szombathelyjb@birosag.hu

Honlap: https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/szombathelyi-jarasbirosag

   
 

Szombathelyi Törvényszék

Cím: 9700 Szombathely, Szily János utca 7.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf. 16.

Telefon: +36 (94) 314-365

Fax: +36 (94) 312-184

Szervezet vezetője: Dr. Szabó Sándor - törvényszéki elnök

E-mail: szombathelytvsz@birosag.hu

Honlap: https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/

   
 

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/a.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf. 16.

Telefon: +36 (94) 390-540

Fax: +36 (94) 329-961

Szervezet vezetője: Dr. Szabó Sándor - törvényszéki elnök

E-mail: szombathelytvsz@birosag.hu

Honlap: https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/szombathelyi-torvenyszek-cegbirosaga

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 2.

Cím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 105.

Telefon: +36 (94) 311-050

Szervezet vezetője: Nagy Viktória - osztályvezető

E-mail: egeszsegbiztositas@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Welther Károly utca. 3.

Telefon: +36 (94) 340-001; +36 (94) 511-120

Szervezet vezetője: Szabó Lajos - főosztályvezető

E-mail: foldhivatal@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/foldhivatali-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.

Telefon: +36 (94) 513-430

Szervezet vezetője: Dr. Bognár Balázs Lajos - tűzoltó dandártábornok, igazgató

E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Honlap: http://www.vas.katasztrofavedelem.hu

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon: +36 (94) 795-279

Szervezet vezetője: dr. Meszlényiné dr. Sájer Anita - osztályvezető

E-mail: szocgyam@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/hatosagi-foosztaly-

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.

Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 123/2.

Telefon: +36 (94) 795-611

Szervezet vezetője: Kelemen Csaba Tamás - osztályvezető

E-mail: epitesugy.szombathely@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/epitesugyi-oroksegvedelmi-fosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 160.

Telefon: +36 (94) 518-201

Szervezet vezetője: Koltai Bálint - főosztályvezető

E-mail: meff.vezeto@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon: +36 (94) 795-278

Szervezet vezetője: Lukáts András - osztályvezető

E-mail: igugy@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/hatosagi-foosztaly-

   
 

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Telefon:  +36 (94) 513-200

Szervezet vezetője: Kovács Balázs tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető

E-mail: szombathely.kk@katved.gov.hu

Honlap: http://www.vas.katasztrofavedelem.hu

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Sugár u. 9.

Levelezési cím: 9702 Szombathely, Pf.: 114.

Telefon: +36 (94) 795-625

Szervezet vezetője: Tóthné dr. Kalmár Ildikó - osztályvezető

E-mail: rehab@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly

   
 

Szombathelyi Tankerületi Központ

Cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

Telefon: +36 (94) 795-225

Szervezet vezetője: Fodor István - tankerületi igazgató

E-mail: szombathely@kk.gov.hu

Honlap:    http://www.kk.gov.hu/szombathely

   
 

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.

Telefon: +36 (94) 513-200

Szervezet vezetője: Bognár András tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

E-mail: szombathely.htp@katved.gov.hu

Honlap:https://vas.katasztrofavedelem.hu/25673/hivatasos-tuzolto-parancsnoksag

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Hunyadi út 45.

Telefon: +36 (94) 522-751

Szervezet vezetője: Lukács Mónika - osztályvezető

E-mail: foglalkoztatas.szombathely@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/szombathelyi-jarasi-hivatal

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 123/3.

Telefon: +36 (94) 795-623

Szervezet vezetője: Annár Milán - osztályvezető

E-mail: kab.szombathely.bejczy@vas.gov.hu, kab.szombathely.hollan@vas.gov.hu, kab.szombathely.vasut@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/szombathelyi-jarasi-hivatal

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Hefele Menyhért u. 3-5.

Telefon: +36 (94) 500-710

Szervezet vezetője: Kalmár Ferenc - osztályvezető

E-mail: cstam.vas@kh.allamkincstar.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 1.

Cím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 105.

Telefon: +36 (94) 311-050

Szervezet vezetője: Pék Ildikó - osztályvezető

E-mail: egeszsegbiztositas@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíjbiztosítási Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40.

Telefon: +36 (94) 516-400

Szervezet vezetője: Pataky Tibor - osztályvezető

E-mail: nyugdijbiztositas.szombathely@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal

Cím: 9700 Szombathely, Bejczy I. u. 1-3.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 123.

Telefon: +36 (94) 795-700

Szervezet vezetője: dr. Kovács Györgyi - hivatalvezető

E-mail: jaras.szombathely@vas.gov.hu

Honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/szombathelyi-jarasi-hivatal

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Sugár út 9.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 123/1.

Telefon: +36 (94) 506-306

Szervezet vezetője: dr. Vida Krisztina - osztályvezető

E-mail: gyam.szombathely@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/szombathelyi-jarasi-hivatal

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 123/2

Telefon: +36 (94) 795-611

Szervezet vezetője: Szendrői Gábor - főosztályvezető

E-mail: epitesugy.szombathely@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/epitesugyi-oroksegvedelmi-fosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Cím: 9700, Szombathely, Zanati út 3.

Levelezési cím: 9700, Szombathely, Pf.: 33

Telefon: +36 (94) 513-849

Szervezet vezetője: Dr. Füzi Ákos - járási főállatorvos

E-mail: jaras.szombathely@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/szombathelyi-jarasi-hivatal

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím: 9701 Szombathely Pf. 208

Telefon: +36 (94) 517-146

Fax: +36 (94) 517-105

Szervezet vezetője: Dr. Simon Gyula - főosztályvezető

E-mail: hatosagi.foosztaly@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/hatosagi-foosztaly-

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 208.

Telefon: +36 (94) 517-117; +36 (94) 517-133

Fax: +36 (94) 517-105

Szervezet vezetője: Szőnyiné dr. Csiszár Adrienn - főosztályvezető

E-mail: koordinacio@vas.gov.hu

Honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/jogi-es-koordinacios-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 208.

Telefon: +36 (94) 517-164

Fax: +36 (94) 517-105

Szervezet vezetője: Németh Adrienn - mb. főosztályvezető

E-mail: penzugy@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/penzugyi-es-gazdalkodasi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Főispáni Kabinet

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon: +36 (94) 517-107; +36 (94) 517-141

Szervezet vezetője: dr. Telek Miklós - főosztályvezető

E-mail: kabinet@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kabinet

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága

Cím: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1.

Telefon: +36 (94) 517-177

Szervezet vezetője: Dr. Baán Mihály alezredes - titkárságvezető

E-mail: vedelmi@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/vedelmi-bizottsag-titkarsaga

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 29.

Telefon: +36 (94) 505-220

Szervezet vezetője: Dosztánné dr. Császár Eszter - osztályvezető

E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.

Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 33.

Telefon: +36 (94) 510-398; +36 (94) 510-399

Fax: +36 (94) 511-129

Szervezet vezetője: Takács Rita - osztályvezető

E-mail: foldhivatal.szombathely@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/foldhivatali-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Bejczy I. u. 1-3.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 123.

Telefon: +3694/795-700

Szervezet vezetője: Dobos Róbert - osztályvezető

E-mail: hatosag.szombathely@vas.gov.hu

   
 

NAV Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága - vám ügyfélszolgálat

Cím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23/B.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 85.

Telefon: +3694/504-500

Fax: +3694/310-481

Szervezet vezetője: Dr. Fekete Attila - dandártábornok igazgató

E-mail: vasavig@nav.gov.hu

Honlap: http://www.nav.gov.hu

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40.

E-mail: cstf@vas.gov.hu

Szervezet vezetője: Dr. Krecskó Erika - főosztályvezető

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly

   
 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (ZÖLDHATÓSÁG)

Cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Telefon: +36 (94) 506-700; +36 (80) 401-111

Fax: +36(94) 313-283

Szervezet vezetője: Balaton Tihamér - osztályvezető

E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hullaekgazdalkodasi-foosztaly
   
  #Hivatalok
   

« Vissza az előző oldalra!

Gyanógeregye Község Önkormányzata - Magyar