Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Közérdekű adatok / III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok 

1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
   
  Költségvetések, beszámolók
   
 
 • Egyszerűsített éves beszámolók
 

               2022. év

               Egyszerűsített mérleg        

               2021. év

               Egyszerűsített mérleg

               2020. év

               Egyszerűsített mérleg

               2019. év

               Egyszerűsített mérleg

 

   2018. év

   Egyszerűsített mérleg

 

   2017. év

   Egyszerűsített mérleg

 

   2016. év

   Egyszerűsített mérleg

   
 
 • Költségvetési beszámolók
 

                2022. év

                Zárszámadás              

                2021. év

               Zárszámadás

               Zárszámadás táblái

               2020. év        

               Zárszámadás

               Zárszámadás táblái

               2019. év

               Zárszámadás

               Zárszámadás táblái

                 2018. év

   Zárszámadás

   Zárszámadás táblái

                 2017. év

   Zárszámadás

   Zárszámadás táblái

 

               2016. év

   Zárszámadás

   Zárszámadás táblái

   
 
 • Költségvetési rendeletek

              2023.év

              Költségvetési rendelet

              2022. év

              Költségvetési rendelet

              Költségvetési táblái

​              2021. év

              Költségvetési rendelet

              Költségvetés táblái

  2020. év

  Költségvetési rendelet

  Költségvetés táblái

                2019. év

  Költségvetési rendelet

  Költségvetés táblái

                 2018. év

  Költségvetési rendelet

  Költségvetés táblái

                2017. év

  Költségvetési rendelet

  Költségvetés táblái

   
2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
   
 

A foglalkoztatottak

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelete alapján:

Vezető tisztségviselők létszáma: 2 fő

 • vezető tisztségviselők illetménye (éves): 3.120.000 Ft
 • társadalmi megbízatású polgármester költségtérítése (éves): 468.000 Ft
  (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 71. § (6) bekezdése határozza meg.)
 • társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése (éves): 242.352 Ft                                                                                   (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 80. § (3) bekezdése határozza meg.)

 Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma (státusz): 7 fő

 Személyi juttatás előirányzata (éves): 42.084.323 Ft

Alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatás:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a alapján 2023. évben a Cafeteria-keret nagyságát a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei, polgármesterei bruttó 256.000,- Ft/fő/év összegben határozták meg, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
 • bankszámla hozzájárulás: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (5) bekezdése alapján.

Alkalmazottaknak nyújtott egyedi munkáltatói döntést igénylő nem rendszeres juttatások:

 • céljuttatás: (Kttv. 154. § (2) bekezdés) célfeladat jellegétől függően
   

3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások adatai

(egyesületi támogatások összesítve)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

   

4.) Az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések adatai

 

2022

2020

  2018)
   
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai
  Nem releváns
   
5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 

Nem releváns

   
6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 

Nem releváns

 
7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  Nem releváns
   
8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
   
    Közbeszerzési terv
 

                 2023. év

                 Terv 2023                 

                 2022. évi

                 Terv 2022                 

                 2021. évi

                 Terv 2021

                 2020. évi

                 Terv 2020

                 2019. év

                 Terv 2019

                 2018. év

                 Terv 2018

                 2017. év

                 Terv 2017

 

                Közbeszerzési Szabályzat

                Szabályzat

   
  A szervezet által megkötött, az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, egymillió és ötmillió forint közötti értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések alábbi adatai:
 

2020


« Vissza az előző oldalra!

Gyanógeregye Község Önkormányzata - Magyar