Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Gyanógeregye Község Önkormányzata

9774 Gyanógeregye,
Petőfi Sándor utca 54.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Keresés

A keresett kifejezés: elektronikus, 9 találat


Dokumentumok, közlemények

Ebösszeírás

... egy alkalommal ebösszeírást végez.

 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint...


Részletek

Közérdekű adatok


Hírek

ASP központhoz való csatlakozás 2018 április 23.

... önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki...

... Eszközök beszerzése  3 150 000 Ft Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása  840 000 Ft Önkormányzatok elektronikus ügyintézése 770 000 Ft Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja 1 540 000 Ft Oktatásokon történő...


Részletek
Elektronikus Ügyintézés 2019 január 03.

A Vas Megyei Kormányhivatal Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatója, az ügyintézés elérhetősége


Részletek
Elektronikus ügyintézés tájékoztató 2019 január 28.

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a következő...

... E-ügyintézési tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a következő – az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges vagy azt segítő, a Kormány által rendeletben meghatározott tartalmú – tájékoztatást nyújtja az ügyfelek számára: Az...

... rendeletben meghatározott tartalmú – tájékoztatást nyújtja az ügyfelek számára: Az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak...

... tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. a) pontja alapján az államigazgatási szervek, így a Hivatal is elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv. Az E-ügyintézési tv. 2.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek valamennyi,...

... értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy esetében kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az E-ügyintézési tv. 3. § (1) bekezdése szerint Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus...

... Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben meghatározott módon - elektronikusan intézze. Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az...

... (1) bekezdése értelmében az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. A (2) bekezdés alapján nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények...

... megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi. Az elektronikus ügyintézés lehetősége Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az E-ügyintézési tv. 15.§ (1) bekezdése...

... és hivatalos elérhetőségüket a rendelkezési nyilvántartásban rögzíthetik. Az E-ügyintézési tv. 16. § (2) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza. Kötelező...

... az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza. Kötelező elektronikus ügyintézés Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bekezdés aa), illetve b) pontja értelmében, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján...


Részletek
Adatkezelési tájékoztató

... Közös Önkormányzati Hivatal írásban a 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30. címen, személyesen a 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30. címen, elektronikus úton sorkifaludhivatal@pwnet.hu címre küldött e-mailben, és telefonon a 0694556038-as telefonszámon. A Tájékoztatóban használt legfontosabb...

... (jogos érdek, mint személyes adat kezelési jogalap) amennyiben Ön egy, vagy több konkrét célból egyértelmű cselekedettel, (például írásbeli, elektronikus úton tett, vagy megfelelő szóbeli nyilatkozattal) önkéntesen, konkrét, előzetes tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adta személyes...

... idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban, vagy ha az Érintett kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, akkor elektronikusan adja meg a tájékoztatást. A jelen pont szerinti tájékoztatás ingyenes, feltéve, ha a tájékoztatást kérő...

... Sorkifalud, Kossuth u. 30.) megküldött levélben; A Hivatal ügyfélszolgálatán leadott írásbeli kérelem útján; Telefonon: 0694556038 Elektronikus levél útján a sorkifaludhivatal@pwnet.hu címen.     Az Érintett a személyes adatainak védelmére vonatkozó kérelmét (a NAIH...

... és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, valamint a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha erre...


Részletek
Gyanógeregye Község Önkormányzata - Magyar